Brak wpisów na blogu. Zapraszamy później.
GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA
Data: 2019-12-18 Dodany przez: Monika

„Rzeczywistość to nie to co nas otacza, lecz to co sami budujemy.”     Irvin David Yalom

                                               GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA

Jeżeli jesteś osobą ,

-która czujesię zmęczonaw pełnionejroli życiowej:jedynego opiekuna,samotnego rodzica, opiekuna osoby niepełnosprawnej, chorej psychicznie, opiekuna i towarzysza osoby z diagnozą przewlekłej choroby,głównego żywiciela rodziny, dobrego pracownika itp

.-ma poczucie braku możliwości i prawa do jakiejkolwiek zmiany w obrębie pełnionych ról i aktualnej sytuacji życiowej

-doświadcza przeciążenia, osamotnienia i wypalenia emocjonalnego

-czuje się nie dość efektywna w realizacji pełnionych ról i chcejąwypełniać lepiej

Zapraszamy Cię do udziału w grupie terapeutyczno-rozwojowej, podczas której będziesz mógł:

:-pogłębić kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi,

,-skorzystać zewsparcia i opieki od innych uczestników,

-współtworzyć i być znaczącą częścią grupy,

,-zrozumieć siebie i sytuację, w której jesteś,

-budować umiejętności lepszego dbania o siebie i innych,

-nauczyć się rozpoznawać własne potrzeby oraz możliwości rozwoju i poprawy jakości życia,

,-poszerzać  samoświadomości własnych zasobów i ograniczeń.

Aktywny udział w tej grupie będzie wspierał rozwój uważności na siebie i innych oraz sposobów budowaniai utrzymywania relacji z ludźmi.Grupa terapeutyczna może stać się przestrzenią, w której wypracowane zostaną umiejętności optymalnego: kierowania swoim życiem,zarządzania czasem, zarządzania wysiłkiem wkładanym w pracę, dbanie o najbliższych,troszczenia się o siebiei bliskich, organizowaniaprzestrzeni na odpoczynek irelaks.

INFORMACJE O GRUPIEP

prowadzące: mgr Lucyna Baszkiewicz –psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeutka, tel.698 716 659 Przygotowanie do pracy terapeuty uzyskała realizując liczne szkolenia psychoterapeutyczne m.in. terapii Gestalt; kurs psychoterapii akredytowany przez Sekcję Psychoterapii PTP w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Doświadczenia zawodowe uzyskała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Szpitalu Miejskim w Poznaniu i Nowym Tomyślu na Oddziałach Neurologicznych. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych w projektach dotyczących zespołów otępiennych oróżnym stopniu nasilenia objawów. Specjalizuje się w pomocy osobom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, trudnościami w bliskich relacjach, trudnościami emocjonalnymi w sytuacji kryzysów życiowych oraz straty i procesu żałoby. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin w nurcie systemowym

mgr Magdalena Starkowska–psycholog kliniczny, psychoterapeutka, tel.501890 644 Uczestniczyła w licznychszkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznejm.in. terapiiGestalt, terapii systemowej. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.W poznawaniu, rozumieniu i prowadzeniu terapeutycznym pacjentów łączy podejście ericksonowskie, humanistyczno-egzystencjalne i systemowe. Aktualnie oprócz terapii indywidualnych prowadzi otwartą grupę wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera przy Wielkopolskim Stowarzyszeniuna rzecz Osób z chorobą Alzheimera w Poznaniu oraz realizuje warsztaty wspierające dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieciaki Chojraki

.Liczba osób:od 8 do10 osób-przyjęcie do grupy poprzedzone jest konsultacjami z terapeutkami.Minimalny czas udziału w grupie:6 miesięcy.Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny

Inwestycja: 350 zł/miesiąc.
Miejsce: Poznań, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
Przewidywane rozpoczęcie: marzec 2020.


Pozostałe publikacje na blogu:
2015-05-09 Po drodze mi do siebie dodany przez Monika
2015-05-02 Po drodze mi do siebie dodany przez Monika
2014-12-17 Start dodany przez Monika
 
© 2014 Opiro.com.pl | Strona wykonana i wspierana przez Blacom.pl