Konsultacja psychologiczna

Jest spotkaniem, podczas którego koncentrujemy się na nazwaniu i określeniu trudności bądź problemu, z którymi się Państwo borykacie. Staramy się rozpoznać jego kontekst i wskazać te obszary życia, na które może on wpływać. Konsultacja pozwala jednocześnie zaproponować taką formę terapii – np. psychoterapię indywidualną, pracę w grupie lub terapię par – która w danej sytuacji będzie dla Państwa najbardziej optymalna. Wspólnie z Państwem ustalamy także cele, które mają zostać w terapii osiągnięte, umawiamy się co do czasu jej trwania i warunków prowadzenia. 

Psychoterapia indywidualna

Jest formą kontaktu, relacji, podczas której przedmiotem refleksji staje się własne życie.Psychoterapia indywidualna to praca nad bieżącymi problemami, ale także doświadczanie siebie na głębszym poziomie, którego efektem może być trwała zmiana. W czasie trwania terapii mają Państwo okazję doświadczyć emocji związanych z ważnymi wydarzeniami z przeszłości, które pozostawione same sobie nierzadko dezorganizują życie, czyniąc je mniej lub bardziej dotkliwym i niesatysfakcjonującym. Terapia, którą Państwu proponujemy odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia krótkoterminowa trwa od kilku do kilkudziesięciu spotkań. W trakcie jej przebiegu skupiamy się na przyczynach i leczeniu tych problemów i zaburzeń, które są w danym momencie Państwa życia najbardziej aktualne i niosą z sobą cierpienie. Psychoterapia długoterminowa nie jest określona w czasie. Ta forma pracy służy poznaniu i zrozumieniu własnego życia psychicznego. Pozwala adekwatnie rozpoznawać swoje słabe i mocne strony, rozumieć własne reakcje czy zachowania oraz dokonywać świadomych, a także satysfakcjonujących wyborów w życiu. Terapia długoterminowa umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości, zadowolenia z przeżywania siebie i nawiązywania bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Interwencja kryzysowa

To kilka spotkań z terapeutą, podczas których koncentrujemy się na daniu przestrzeni i wsparcia do odzyskania równowagi psychicznej przez osobę w kryzysie. W interwencji kryzysowej analizujemy przyczyny, przebieg i skutki kryzysu oraz szukamy sposobów na rozwiązanie trudnej sytuacji. Celem tych działań jest odbudowanie w sobie wiary, że są Państwo w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją. Ważne jest to, by wykorzystać posiadane umiejętności i możliwości – własne, najbliższego otoczenia czy różnorodnych instytucji pomocowych. W interwencji kryzysowej terapeuta jest tylko partnerem wskazującym potencjalne drogi działania. Wszelkie decyzje podejmuje ostatecznie osoba dotknięta kryzysem, która po cyklu spotkań terapeutycznych wzmacnia się i odzyskuje poczucie wpływu na trudną dla siebie sytuację.

Psychoterapia par

Jest metodą leczenia zaburzonej relacji i komunikacji pomiędzy partnerami. Stosowana jest, gdy dwojgu ludziom zależy na związku, lecz z różnych przyczyn, czują się w nim nieszczęśliwi. Trudne sytuacje czy kryzysy są często udziałem par szukających pomocy. Zaczynały one związek z nadzieją i pełnią wiary, a pozostają w goryczy i cierpieniu. W terapii par przy rozwiązywaniu wspólnych problemów najlepsze efekty daje uczestnictwo obojga partnerów. Ta forma pracy przeznaczona jest dla tych, którzy pragną poprawić wzajemne relacje i poradzić sobie z kryzysem. Terapeuta prowadzi sesje z obojgiem partnerów i wspiera ich w tworzeniu dobrych relacji w związku. Jego zadaniem jest wskazanie mechanizmów - często nieświadomych - doprowadzających do patologii związku oraz dostarczenie narzędzi i metod, które pomogą zlikwidować jej przyczyny. Dzięki temu partnerzy będą w stanie wypracować odpowiednie umiejętności współżycia i poprawić komunikację w związku. Nie zawsze udaje się ocalić związek. Ale nawet wtedy można zmniejszyć cierpienie zainteresowanych i ich bliskich. Terapeuta może też pomagać partnerom w zgodnym rozstaniu się i przeżyciu trudnych emocji z tym związanych . Psychoterapia par skierowana jest do osób pozostających w związkach. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odbudować swoją relację i odnaleźć zagubioną miłość ze swoim partnerem. Ilość spotkań ustalana jest w indywidualnym kontrakcie terapeutycznym.

Psychoterapia grupowa

Jest formą terapii polegającą na regularnych spotkaniach kilku lub kilkunastu osób (zazwyczaj 6-12 uczestników) i prowadzących ją 2 terapeutów. Członkowie grupy to ludzie, którzy albo borykają się z podobnymi problemami np. nerwicą, przeżywaniem żałoby albo choć doświadczają zupełnie różnych trudności, to są w zbliżonym wieku czy sytuacji życiowej np. grupa dla osób powyżej 50 rż. W trakcie trwania terapii jej uczestnicy zaczynają się bliżej poznawać i dzielić doświadczeniami. W toku tych kontaktów mogą odkrywać jak myślą, odczuwają i zachowują się wobec innych i problemów. Każdy z uczestników może przeżywać i dokonywać zmian swojej sytuacji życiowej dzięki m.in.:

Praca w grupie pozwala na odkrycie faktu, że choć jej członkowie różnią się od siebie, to jednocześnie problemy czy dylematy, które przeżywają są uniwersalne i obecne w życiu wielu osób. To doświadczenie pomaga nie tylko w zbliżeniu się do innych, ale uzmysławia także, że możemy się na nich wspierać. Pozwala to wzbudzić w sobie nadzieję, że posiadamy wystarczającą siłę i zasoby, by z czasem dokonać konstruktywnych zmian we własnym życiu.

 

Terapia psychoonkologiczna

Jest to terapia skierowana do osób z chorobą nowotworową i ich bliskich (rodziny, przyjaciół) w różnych etapach choroby i leczenia. W trakcie trwania terapii mają Państwo okazję zrozumieć swoje reakcje na chorobę nowotworową, zredukować lęk i depresję. Dowiedzieć się jak poprawić jakość swojego życia. Mogą się Państwo nauczyć jak aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, rozwijać otwarte porozumiewanie się z bliskimi i opiekującym się Wami personelem medycznym.

            Konsekwencje jakie niesie ze sobą choroba nowotworowa dotykają również całe grono bliskich osób pacjenta. Pomagając innym należy dbać w pierwszej kolejności o siebie zgodnie ze słowami „z pustej studni  nikt się nie napije”.

Terapia może pomóc Państwu  uświadomić sobie m.in. to:

* jak zachować równowagę między pomaganiem innym i dbaniem o siebie?

 

 
© 2014 Opiro.com.pl | Strona wykonana i wspierana przez Blacom.pl