Agata Algierska
Psychoterapeutka

Absolwentka ASP, ukończyła 4 letnie Studium Psychoterapii i Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty. Słuchaczka Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła  4,5 letnie akredytowane Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma za sobą staż kliniczny. Ukończyłą również szkolenie coachingowe.

Certyfikowana terapeutka pracy z traumą metodą Somatic Expieriencing i Soma Embodiment.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając jednocześnie z wiedzy i rozumienia proponowanego przez inne podejścia teoretyczne. Prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną i grupową dorosłych, a także warsztaty i treningi.

Pracę z pacjentami opiera na uważności, otwartości, empatii, refleksji i autorefleksji, dojaśnianiu i rozumieniu aktualnej sytuacji życiowej oraz własnej historii i jej znaczenia, aktywowaniu zasobów i wspieraniu rozwoju.

Pracuje z osobami:

 • W kryzysie,
 • mającymi trudność z przezywaniem bliskości w związkach i potrzebującymi zbudować takie relacje z innymi, które bądą przynosiły spełnienie
 • czującymi osamotnienie, lęk, bezradność i bezsilność,
 • przeżywającymi utratę i żałobę
 • odczuwającymi odrzucenie i brak poczucia własnej wartości
 • doświadczającymi i nie umiejącymi poradzić sobie z nadmiernym napięciem psychicznym bądź fizycznym
 • z osobami, które pragną zmienić postawę wobec siebie i innych, odzyskać poczucie sensu i radości oraz tworzyć bardziej zdrowe i satysfakcjonujące życie
 • prowadzi sesje integracji doświadczeń psychodelicznych.

e-mail agata.algierska@opiro.com.pl

Kontakt: + 48 600 893 588
Monika Jędrowska
Psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 197) oraz Polskiego  Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (certyfikat nr 16). Certyfikowana terapeutka pracy z traumą metodą Somatic Expieriencing oraz Soma Embodiment. Asystentka podczas szkolenia Somatic Expieriencing w Polsce (nauczyciele Kavi Gemin, Pedro Prado, Sonia Gomez). Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe „ Profesjonalna Szkoła Psychoterapii” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP oraz szkolenia z zakresu terapii Gestalt (półtoraroczny kurs „Gestalt – terapia holistyczne), Analizy Transakcyjnej (zakończone międzynarodowym egzaminem 101) oraz półtoraroczny kurs „Child sexual abuse within the family” („Wykorzystanie seksualne dzieci na tle rodziny”) w klinice Tawistock w Londynie.

Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w zakresie problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz par przeżywających trudności w związku. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób szkolących się w zawodzie psychotarapeuty, w trakcie certyfikacji. Współpracuje również z Jeżyckim Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Kluczowe obszary pracy:

 • trudności emocjonalne
 • osamotnienie
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków
 • cierpienia fizyczne i psychiczne
 • destrukcyjne lub nałogowe zachowania
 • depresja, zaburzenia lękowe
 • przemoc
 • trauma relacyjna, szokowa
 • kłopoty w radzeniu sobie ze stresem

e-mail monika.jedrowska@opiro.com.pl

Kontakt: +48 609533904
Justyna Mingielewicz
Psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek psychologia kliniczna) i absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”. W trakcie szkolenia na terapeutkę pracy z traumą metodą Somatic Expieriencing prowadzonego przez Instytut Terapii Psychosomatycznej. Ukończyła studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe i personalne” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz szkołę trenerską w certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownii „Spotkanie” w Poznaniu.

Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w zakresie problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par przeżywających trudności w związku.

Kluczowe obszary pracy:

- trudności emocjonalne

- poczucie pustki

- stany depresyjne

- zaburzenia nastroju

- zaburzenia lękowe

- problemy w relacjach

- poczucie obciążenia w związku z przeżywanym stresem

- wsparcie po przeżytej traumie

- chęć rozwoju osobistego

e-mail justynamingielewicz@gmail.com

Kontakt: +48 608301029
Sylwia Wójcik

Psycholożka, certyfikowana terapeutka pracy z traumą metodą Somatic Experiencing, SOMA Embodiment (dr Soni Gomes). Ukończyła szkolenia: Brainspotting, Emotion Aid, NeuroAffective Personalitty Development (Marianne Bentzen), Praca z seksualnością i traumą seksualną (Ariel Giarretto), Integral Somatic Psychology ISP – Raja Selvam (w trakcie). Asystentka podczas szkolenia Somatic Expieriencing w Polsce.

Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy), szkolenie w zakresie terapii poznawczo - behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, szkolenie I stopnia EEG-
Biofeedback (Biomed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii, Wrocław).
Była asystentką w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i wykładowczynią na studiach podyplomowych. Wykładała także na studiach podyplomowych na SWPS w Poznaniu. Pracowała w Centrum Wspierania Rodzin
„Swoboda”, współpracowała z Akademią Walki z Rakiem w Poznaniu (Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis), z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.
Jest członkinią kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Od wielu lat pracuje z ludźmi, którzy dojrzewają do zajęcia się tematem śmierci, umierania, żałoby, a także z tymi, którzy zostali skonfrontowani z diagnozą zagrażającą życiu.
Prowadzi warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów, jak włączając pracę z ciałem, pracować z klientami przeżywającymi żałobę.
Jest organizatorką i pomysłodawczynią Konferencji Życie Śmierć, organizuje spotkania w ramach „Porozmawiajmy o śmierci przy Kolacji”, prowadzi warsztaty „ Wyprawa po dobre życie, umieranie i dobrą śmierć”. kręgi żałoby i spotkania Death Cafe.
Współorganizuje Death Fyrtel.
Cały czas uczy się jak mówić o śmierci, aby przywrócić ją do Życia.
Jest uczestniczką Kręgów Kobiet, sama też takie zwołuje.

Pracuje z osobami:
 które doświadczyły traumy, przeżywają kryzys
 które chorują na choroby somatyczne, przewlekłe, autoimmunologiczne (m.in.
choroby nowotworowe, choroby neurodegeneracyjne i inne – wsparcie dla chorych i
ich bliskich)
 zakażonymi wirusem HIV,
 doświadczającymi niepełnosprawności różnego rodzaju
 przeżywającymi stratę, żałobę
 kobietami po stracie dziecka, po poronieniu
 chorującymi na depresję, zaburzenia lękowe
 zmagającymi się z bólem (fizycznym i/lub psychicznym)

 które stanowią rodziny zastępcze, adopcyjne
 chcącymi poprawić radzenie sobie ze stresem i zmęczeniem
 chcącymi lepiej radzić sobie z napięciem psychicznym i/lub fizycznym
 nastawionymi na rozwój osobisty, które chcą nauczyć się odczuwania sensu i radości
w codziennym życiu.
 które potrzebują integracji doświadczeń psychodelicznych.
www.sylwiawojcik.pl
https://www.facebook.com/sylwiawojcikczasnazmiany
sylwiawojcik2013@gmail.com

Kontakt: 48 502289190
Adam Kotyk

 Psychoterapeuta, trener, mentor, certyfikowany doradca zawodowy, konsultant rozwoju osobistego i kariery.

Ukończone specjalistyczne szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone przez:
 Career Direct CROWN - Certyfikowany Trener rozwoju zawodowego iosobistego
 Polsko-Niemiecki Instytut Cichych Ustawień Systemowych - Certyfikowany Terapeuta Ustawień Systemowych
 Instytut Komunikacji Prowokatywnej - Terapeuta Prowokatywny
 Warsztaty i szkolenia z Terapii ACT organizowanych i prowadzonych przez autora metody Russa Harrisa
 Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu - Certyfikowany Konsultant Kryzysowy w pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie
 Studia Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Coaching Menedżerski
 Cykl szkoleń przez Certyfikowanych trenerów Kodu Emocji – Terapeuta Kodu Emocji
 Instytut Terapii Psychosomatycznej – Terapeuta Somatic Experiencing (SE)
 Inne szkolenia: Diagnoza i terapia zaburzeń nastroju, Diagnoza i terapia skoncentrowana na pracy z emocjami, Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u osób dorosłych, Osobowość narcystyczna i zaburzenia współwystępujące we współczesnym świecie, Analiza Transakcyjna.
Obecnie kończy studia psychologiczne.

Główne obszary pracy:

- trauma relacyjna , trauma transgeneracyjna,
- zablokowane emocje i dziedziczone zablokowane emocje,
- psychoanaliza transgeneracyjna – nieświadome wzorce zachowań,
- psychogenealogia,
- praca z emocjami i stresem,
- doradztwo zawodowe dla młodzieży w oparciu o testy osobowości,
uzdolnień, zainteresowań i wartości,

- wypalenie zawodowe,
- depresja,
- problemy rodzin w kontekście systemowym,
- problemy komunikacyjne.

Organizuje warsztaty pracy z traumą, ustawienia systemowe, prowadzi szkolenia i warsztaty w organizacjach w temacie trudności komunikacyjnych oraz psychoterapię indywidualną. Jest coachem biznesowym i life coachem.
Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu jako wykładowca.


Kontakt : Adam Kotyk tl 603 059 769

Email: adamkotyk1611@gmail.com

Kontakt: +48 603059769
Marta Maciąg

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywa szkolenie terapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (w trakcie certyfikacji). Szkoli się w różnych ośrodkach terapeutycznych w Polsce i zagranicą, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu terapii par i osób dorosłych.
W październiku 2023 roku ukończyła 3-letnie szkolenie w podejściu Somatic Experiencing® (SE). W latach 2017-2021 w szkoleniu i superwizji Terapii Koherencji, organizowanej przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii (we współpracy z Coherence Institute). Odbyła szkolenie certfikacyjne dla trenerów FamilyLab w Polsce oraz certyfikowany kurs z metody samoregulacji dr Sturata Shankera – Self-Reg. W przygotowaniu do pracy z parami korzystała m.in. z szkoleń metodologii discernment counselling Williama Doherty’ego, Relational Life Therapy Terry’ego Real’a, nauk społeczności terapeutycznej Esther Perel (2018-2023).


Najczęściej współpracuje z osobami, które:
- wahają się odnośnie ważnych rozwiązań w swoim życiu
- przeżywającymi kryzysy emocjonalne związane ze znaczącymi wydarzeniami życiowymi
- mającymi trudności w odnajdywaniu się w roli rodzinnej lub zawodowej
- utknęły w sposobie funkcjonowanie, z którego chcą zrezygnować
- parami, z których co najmniej jedna osoba chce rozstania.

e-mail: martakmaciag@gmail.com

 

Kontakt: +48 692789884
Magdalena Nawrocka

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła kurs podstawowy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Kids' Skills.
Jest trenerką Wideotreningu Komunkacji (Video Interaction Training VIT).
Ukończyła 3-letnie szkolenie Somatic Experiencing® (certyfikat EASE: PLITP21026). Jest praktykiem Brainspotting'u (I i II faza), facylitatorką metody EmotionAid®.
Brała udział w szkoleniu podstawowym Original Play® („Zabawa pierwotna”) oraz w szkoleniu dla nauczycieli Minimediacje SNO.
Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego jako terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej. Pracę opiera na relacji i zasobach. Pracuje poprzez ciało („bottom up”). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Kluczowe obszary pracy:
 wspieranie dziecka i jego rodziców w lepszym
komunikowaniu się
 praca nad regulacją układu nerwowego dziecka i dorosłego
 korzystanie z koregulacji w pracy z dzieckiemi i jego
rodzicami
 przywracanie relacji z ciałem po przeżytej traumie
mail: magdan8@wp.pl
 

Kontakt: +48 505522201
Magda Nina Sławnikowska

Praktyk IFS Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny), trener komunikacji w oparciu o NVC i coach.
Od ponad 10 lat związana z Porozumieniem bez Przemocy, a od 6 na intensywnej ścieżce kształcenia w nurcie terapeutycznym Internal Family System,
Trener towarzyszący podczas warsztatów NVC i IFS w firmie szkoleniowej Miejsce Ludzi w Poznaniu.
Od kilku lat prowadzi cykle warsztatów dla kobiet „Zacznij od Siebie” i „Ja i świat wokół mnie” „Kobieta wśród kobiet”.
Od 8 lat współtworzy przestrzeń Poznańskiego Kręgu Kobiet. Od 2024 również Poznańskiego Kręgu Ludzi. Zaangażowana w rozprzestrzenianie kultury kręgów w Polsce. Zasiada w kręgu Starszyzny.
Kwalifikacje
 Dwa stopnie zawodowego szkolenia w modelu IFS:
o LEVEL 1 Training Program (903) in IFS Therapy (Center for Self-Leadership)
o LEVEL 2 Intensive Training program (1054) Addictions and Eating Disorders in IFS
Therapy (Center for Self-Leadership)

 Coaching oparty na Potrzebach w modelu NVC z Pernille Plantener
 Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (standard Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego)
 Uniwersytet Adama Mickiewicza, pedagogika
 Inne: IFIO – czyli Intimacy from Inside Out w pracy indywidualnej, MOC NVC, Towarzyszenie
innym na ścieżce ku wewnętrznej sile z Porozumieniem bez Przemocy, Transformacja złości,
poczucia winy, wstydu oraz przekonań z PbP i IFS, Gra Ról (Agnieszka Pietlicka), Kręgi
Naprawcze – odpowiedź na konflikty w społecznościach (Tomasz Bagiński), Uzgodnienia
Systemowe – Systemic Consensin (Magda Sendor), TRIP – trening rytuałów inicjacyjnych
(Tanna Jakubowicz-Mount), Movement Medicine na ścieżce szamańskiej (Carolie Carey)

Sesje indywidualne prowadzi w modelu IFS. Swoją pracę poddaje superwizji.
Dla kogo jest terapia IFS?
 Jesteś w trakcie ważnych/trudnych zmian w życiu (rozwód, wyprowadzka dorosłego dziecka,
zmiana pracy, miejsca zamieszkania)
 Doświadczasz pogubienia, nie wiesz czego chcesz
 Towarzyszy ci przewlekły stres
 Doświadczasz wypalenia zawodowego,
 Mierzysz się z trudnościami lub wypaleniem w ważnej dla ciebie relacji
 Perfekcjonizm bierze nad tobą górę
 Towarzyszy ci bezradność, bezsilność, brak energii życiowej
 Krytykujesz własne zachowania i działania
 Niektóre twoje czynności są kompulsywne
 Zalewają cię trudne emocje wstyd, złość, poczucie winy, lęk
 Doświadczasz rezygnacji, stanów depresyjnych
 Ciążą ci niektóre przekonania i nawyki
 Powielasz w życiu niesłużące ci schematy i nie wiesz jak z nich wyjść

Mail : magdaninasławnikowska@gmail.com

Kontakt: +48 572 848 181
Wiktoria Bukowy

 Certyfikowana terapeutka terapii czaszkowo-krzyżowej w nurcie biodynamicznym. Absolwentka Europejskiego Centrum Terapii we Wrocławiu, z akredytacją londyńskiej szkoły Craniosacral Therapy Educational Trust (CTET). Ukończyła również: certyfikowany kurs uważności – Mindfulness Based Living Course; certyfikowany kurs tematyczny Giorgii Milne „Embrologia” w biodynamicznej szkole Touch of Presence – Dotyk Obecności.
Jest w trakcie studiów Psychosomatyki i somatopsychologii na SWPS w Poznaniu.

Swoją pracę poddaje superwizji.

e-mail: wiktoria.bukowy@gmail.com

Kontakt: +48 660548420
Kasia Halicka

Masażystka, bodyworkerka
Ukończyła certyfikowane kursy hawajskiej pracy z ciałem Kino Mana I, II i III, w tym masażu Lomi Lomi Nui i Kahi Loa u Marty Gierczyńskiej, Zofii Gadomskiej i Susan Pa’iniu Floyd.
Masażu Kobido uczyła się u Małgorzaty Kuzdry. Uczestniczyła w kursach Mindfulness - Based Stress Reduction i Mindfulness - Based Compassionate Living u Agnieszki Pawłowskiej. Ukończyła kurs Intro Touch of Presence u Giorgii Milne i jest w trakcie nauki Terapii Czaszkowo Krzyżowej w ujęciu biodynamicznym u Justyny Sadowskiej. Cały czas z ciekawością i zachwytem uczy się od swoich klientek i klientów. Od lat praktykuje uważność, trzyma Kręgi Kobiet.
„W spotkaniach masażowych najważniejsza jest dla mnie uważność, akceptacja i zgoda. Nasze ciała noszą różne historie i doświadczenia, dlatego dbam o ustalenie bezpiecznych granic, tak żeby osoba przyjmująca masaż mogła czuć się komfortowo. W przestrzeni obecności i czułego dotyku możemy odzyskiwać kontakt ze sobą, słuchać, co ciało chce nam powiedzieć, uczyć się zauważać jego potrzeby, wyrażać je, doświadczać na nowo przyjemności, być w chwili obecnej. Zanim położysz się na masażowym stole
porozmawiamy chwilę przy herbacie, o tym czego potrzebujesz, na co powinnam zwrócić szczególną uwagę. Zapraszam Cię na uważne spotkanie ze sobą”.
Lomi Lomi Nui
Olejowy masaż całego ciała z wyłączeniem części intymnych. Pomaga rozluźniać napięcia lub być z czułością z tymi, które nie są gotowe by puścić. Działa holistycznie na wszystkie układy, poruszając powięź, mięśnie, limfę i regulując układ nerwowy.
Kobido
Liftingująco-relaksujący masaż twarzy, obejmujący również szyję, ramiona, skórę głowy i dekolt. Składa się z sekwencji masażu powięziowego, limfatycznego, relaksacyjnego, liftingującego i delikatnej akupresury. Głęboko rozluźnia, a stosowany regularnie pomaga
zadbać o dobrostan twarzy w każdym wieku.
Masaż regulujący - głowa i ramiona/całe ciało
Intuicyjny masaż głowy, twarzy, szyi i ramion lub całego ciała w ujęciu holistycznym. Dzięki wykorzystaniu wiedzy o układzie nerwowym i technik masażu poliwagalnego, lomi, aromaterapii, pulsingu oraz elementów terapii czaszkowo krzyżowej i biodynamicznego podejścia czaszkowego pomaga w regulacji brzusznego nerwu błędnego i odnajdywaniu poczucia bezpieczeństwa. Masaż może być wykonywany w ubraniu.
Kontakt:
https://www.facebook.com/utuleniekasiahalicka
 

Kontakt: +48 512214314
Maciej Radniecki

Osteopata, fizjoterapeuta
Absolwent Akademii Osteopatii oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku fizjoterapii. Ukończył m.in. szkolenia:
– Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych,
– Fascial Distortion Model,
– Suche igłowanie,
– MTG,
– Kompleksowa Diagnostyka Narządu Ruchu.
Główne zagadnienia, którymi zajmuje się w pracy to terapia narządu ruchu, terapia wisceralna oraz regulacja autonomicznego układu nerwowego/psychosomatyka. Pracuje z pacjentami powyżej 16 roku życia.
W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego wykonuje terapię ukierunkowaną na wspomaganie pracy psychologów i psychoterapeutów oraz oddzielną pracę z pacjentem poza procesem psychoterapii.
Kontakt (najlepiej sms) pod numerem tel. 660832450 lub poprzez profil na znanylekarz.pl.

Kontakt: +48 660832450
Magda Szczepańska
Terapeutka czaszkowo - krzyżowa Upledgera

- Terapeutka CST Upledgera (terapia czaszkowo - krzyżowa),

- Lekarka internistka, nauczycielka,

- W trakcie szkolenia z Compassionate Inquiry® (Współczujący Wywiad) - metody stworzonej przez kanadyjskiego lekarza, specjalizującego się w badaniu i leczeniu uzależnień oraz w pracy z traumą- Gabora Maté.;

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Miejskiego Uniwersytetu Nowojorskiego
oraz szkoleń z zakresu terapii CST w Instytucie Upledgera Polska.

Obszary pracy
- wspiera kobiety i nastolatki wysoko wrażliwe na drodze do zdrowienia , osiągniecia
wewnętrzenej harmonii, wyciszenia umysłu i doświadczenia głębokiego spokoju.
- Wspiera kobiety i nastolatki na różnych etapach życia, borykające się z problemami takimi jak
m. in.migreny, napięciowe bóle głowy, bóle pleców, fibromyalgia, choroby zapalne, trudności w
radzeniu sobie ze stresem, przelwkełe zmęczenie, nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem
uwagi, zaburzenia depresyjne i lękowe, zespół stresu pourazowego.
- pracuje w języku polskim i angielskim

email: mkwp@o2.pl

Kontakt: +48 573 477 560
Agata Ludwiczak

Facylitatorka EmotionAid®, bodyworkerka, nauczycielka jogi RYT200, masażystka

EmotionAid® - regulacja stresu

Ukończyła szkolenie facylitatorów organizowane i współprowadzone przez EmotionAid® Israel (dr CathyLawi)  oraz Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing. Prowadzi sesje EmotionAid®, na których wspiera klientów w regulacji i nauce samoregulacji układu nerwowego. Metoda pozwala obniżać napięcie emocjonalne i psychofizyczne, stabilizować samopoczucie, przywracać równowagę i jasność myślenia w stresie o różnym natężeniu. Bazuje na neurofizjologii, jest jednocześnie łagodna i bardzo skuteczna. Celem spotkań jest wspólne przejście przez sesję EmotionAid® z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz nauka narzędzia do samodzielnego stosowania. 

Dotyk Motyla - praca z dotykiem

Oferuje sesje pracy z łagodnym dotkiem w ramach metody “Dotyk Motyla” (certyfikacja – M. Taragońska) oraz technik terapii czaszkowo-krzyżowej (B. Kostrzewa). Masaż odbywa się przez ubranie, polega na bardzo delikatnym dotyku, który harmonizuje przepływ sił witalnyhc, usuwa napięcia psychofizyczne i wyrównuje poziom energii życiowej. W zależności od indywidualnych potrzeb - wycisza i uspokaja lub przywraca siły. 

Sesje pracy z ciałem i oddechem 

Certyfikowana instruktorka o specjalności Ćwiczenia Psychofizyczne, nauczycielka jogi. Od 2010 roku prowadzi indywidualne i grupowe sesje jogi oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia. Nauczycielka jogi RYT200 (certyfikat Yoga Alliance) w nurtach vinyasa, yin i ashtanga (I seria). Ukończyła liczne warsztaty doszkalające, m.in. Wprowadzenie do Jogi Świadomej Traumy (C. Const), Restorative Yoga (B. Matulaniec ), a także technik oddechowych, biomechanicznych aspektów jogi (M. Stańczak - Joga i Fizjoterapia) i zastosowania Teorii Poliwagalnej w jodze (dr A. Schwartz). Pracuje w modelu komplementarnym - na sesjach indywidualnych pracy z ciałem integruje narzędzia i techniki, dobierając je do aktualnych potrzeb. Oferuje sesje Łagodnej Jogi przywracającej kontakt z ciałem. 

W centrum jej pracy jest człowiek i jego dobrostan. Wspiera osoby w regulacji stresu o różnym nasileniu – chronicznym, przewlekłym, a także stresu zsomatyzowanego jako ból ciała. Swoją pracę poddaje superwizji. 

Pracuje w j.polskim oraz angielskim/ Sessions are also available in English

Pracuje z Osobami, które:

 • potrzebują wsparcia w regulacji emocji i napięcia psychofizycznego między sesjami psychoterapeutycznymi lub w oczekiwaniu na rozpoczęcie psychoterapii,
 • czują że stres i wyzwania codzienności (zawodowej, domowej, rodzicielskiej etc.) przerastają je –  mają mniej cierpliwości, czują się przeciążone, przytłoczone, „zgaszone” lub nadmiernie pobudzone,
 • cierpią z powodu chronicznego bólu, zacisku szczęk, migren lub napięciowych bólów głowy (których przyczyny nie wskazała diagnostyka), napięć i bólu karku, pleców itp.; także z osobami będącymi w fizjoterapii, która nie daje oczekiwanych rezultatów, mimo wdrożenia odpowiedniego postępowania leczniczego zgodnego z diagnozą,
 • są w kryzysie, czują, że straciły równowagę i nie radzą sobie samodzielnie (doświadczają przytłaczających emocji, fizycznego napięcia, trudności ze snem),
 • doświadczają kłopotów ze snem (jego jakością, zasypianiem, wybudzeniami),
 • potrzebują nauczyć się skutecznie i bezpiecznie (dla siebie i otoczenia) rozładowywać stres,
 • pracują w zawodach medycznych, pomocowych – jako lekarze/-rki, ratownicy medyczni/ratowniczki medyczne, pelęgniarze/-rki, terapeutki/-uci, nauczycielki/-le, i czują zmęczenie współczuciem, wypalenie.
 • nie potrafią odpocząć, wyłączyć się, cierpią z powodu „gonitwy myśli” oraz intensywnych emocji (niepokoju, frustracji, złości), mają trudności z koncentracją, mgłą mózgową, czują „napięte nerwy” i ciało (także mimo prób relaksowania się, stosowania innych metod),
 • potrzebują przywrócić sobie kontakt z ciałem, rozluźnić mięśnie, ukoić napięcie psychofizyczne poprzez łagodna masaż wykonywany przez ubranie [sesje Dotyku Motyla]
 • chcą uwolnić mięśnie od napięcia, poczuć więcej spokoju w ciele i nawiązać z nim lepszy kontakt poprzez łagodny, świadomy ruch, pracę z oddechem, automasażem [sesje bodyworku]
 • chcą nauczyć się samodzielnie radzić sobie ze stresem dzięki EmotionAid® - skutecznej, powtarzalnej interwencji opracowanej i przebadanej przez izraelski International Trauma Healing Institute. Metodzie bazującej m.in. na elementach terapii neuropsychologicznej stresu i traumy - Somatic Experiencing®.

E-mail: agata.ludwiczak@gmail.com 

Kontakt: 505 441 602
Dagmara Dudzik
Psychiatra

" Lekarz specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pomocy w problemach związanych z samopoczuciem i zdrowiem psychicznym osób dorosłych.  Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych  : Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Szpital MSW w Poznaniu, Szpital MSW w Jeleniej Górze - Cieplicach, na oddziale detoksykacji (OLAZA Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, poradniach zdrowia psychicznego oraz w ramach prywatnej praktyki.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym :  zaburzeń afektywnych, psychotycznych ,zaburzeń odżywiania,  nerwic, zaburzeń związanych ze stresem, psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, wieku podeszłego, uzależnień czy tez kryzysów życiowych."

 

Kontakt: 602484401
Marta Grzechowiak
Lekarz, specjalista psychiatra, mgr psychologii
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, wydział lekarski (2004). W latach 2006 - 2016 pracowała w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2007 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponadto w 2008 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. W 2011 zdobyła tytuł specjalisty psychiatry. Odbyła kurs zaawansowany psychoterapii systemowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, zajmuje się jednak farmakoterapią.

e-mail: marta.grzechowaiak@interia.pl

Kontakt: 794108664
 
© 2014 Opiro.com.pl | Strona wykonana i wspierana przez Blacom.pl